Aktuální informace

Omezení maloobchodu a služeb

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje nařízuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021 s účinností ode dne 13. dubna 2021, které nabývá platnosti dnem jeho vydání:

S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

 • 1. omezuje činnost obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou těchto provozoven:
  • a) prodejen potravin,
  • b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komunikacích,
  • c) prodejen paliv,
  • d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
  • e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
  • f) prodejen malých domácích zvířat,
  • g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
  • h) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
  • i) prodejen novin a časopisů,
  • j) prodejen tabákových výrobků,
  • k) prádelen a čistíren,
  • l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
  • m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
  • n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
  • o) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
  • p) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
  • q) pokladen prodeje jízdenek,
  • r) květinářství,
  • s) provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
  • t) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
  • u) zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
  • v) provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
  • w) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
  • x) myček automobilů bez obsluhy,
  • y) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
  • z) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
  • aa) provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje v mobilních provozovnách uvedený v bodě I/8,
  • ab) papírnictví,
  • ac) prodejen dětského oblečení a dětské obuvi,
  • ad) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
  • ae) provozoven psychologického poradenství a diagnostiky,
  • s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup,