Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícími.

Prodávající:

eKvetiny.eu

Ulice : Táboritská 38/1781
Město: Praha 3
PSČ : 130 00

IČO : 14925036

Nejsme plátci DPH.

Telefonické spojení : 603 840 539, 222 714 547
E-Mail : info@ekvetiny.eu
(dále jako “prodávající”) 

Kupující:

spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží v internetovém obchodě

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (především je nutný souhlas s obchodními podmínkami, který je automatický při potvrzení objednávky posledním krokem při nákupu).  
Registrace v internetovém obchodě www.ekvetiny.eu, je určená pro širokou veřejnost ale i pro firmy nebo živnostníky s držením platného identifikačního čísla. Registrace v internetovém obchodě není nutná k vytvoření objednávky.

Platební podmínky

– platba předem bankovním převodem na číslo účtu:  70242021/0100

Při platbě předem na účet je nutné uvést správně variabilní symbol. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší objednávky, je to důležité pro identifikaci Vaší platby. V případě, že variabilní symbol na příkazu k úhradě nebude uveden korektně, nebude možné ověřit uhrazení objednávky a zboží bude expedováno s časovou prodlevou.

– platba dobírkou při dopravě přepravní službou

Objednané zboží prostřednictvím internetového obchodu je až do zaplacení objednávky majetkem jeho provozovatele.

– platba hotově při osobním převzetí


Zboží lze zaplatit hotově nebo embosovanou platební kartou přímo na prodejně v Táboritské ulici.

Doprava

Dodací lhůta je závislá od způsobu zaplacení. Pokud zvolíte platbu předem na účet, zásilku odešleme po připsání peněz na náš účet.

Při přepravě může dojít k poškození nebo narušení zásilky, proto je každý zákazník povinen si při převzetí zásilku zkontrolovat, popřípadě sepsat s řidičem kurýrní služby protokol o poškození nebo tento protokol sepsat na provozovně květinářství.
O tomto záznamu nás nejpozději do tří dnů od převzetí, prosím, informujte. Pokud nás nebudete o nestandardním převzetí nebo o jiném poškození informovat nejpozději do tří dnů od převzetí emailem, či telefonicky, na pozdější uplatňování škody nebude brán zřetel.


Reklamace a reklamační řád

Vyhrazujeme si právo na změnu produktů v našem e-shopu bez předchozího upozornění. Fotografie květin a doplňků jsou pouze ilustrační.

V případě, že má zákazník registraci na našem e-shopu, je možné, aby reklamaci vyřídil pomocí průvodce v panelu “PŘIHLÁSIT”. V takovém případě je NUTNÉ, aby měl zákazník v osobních údajích uvedené telefonní číslo, na které ho budeme kontaktovat.

Na způsob reklamace, který není uveden v těchto obchodních podmínkách, nemůžeme brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé vlastní dopravou nese odpovědnost zákazník.

V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem:

Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele a pokud bylo zboží doručeno přepravní službou, zašlete výrobek zpět na naši adresu a zásilku označte slovem “REKLAMACE”. Výrobek je třeba zabalit do původního obalu. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje:

Jméno a adresa odběratele
Kontakt
Označení výrobku
Popis závady
Číslo faktury

Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu provozovny:

Ulice : Táboritská 38/1781
Město/region : Praha – Žižkov
PSČ : 130 00

nebo na e-mail: info@ekvetiny.eu (jako předmět zprávy uveďte REKLAMACE), to vše bez zbytečného odkladu.

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu).


Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který zakoupil zboží přes internetový obchod , má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od kupní smlouvy a to vzhledem k prodávanému sortimentu, pouze v případě osobního odběru na prodejně.  Pokud platbu uhradil bankovním převodem, bude mu platba vrácena na účet.

Storno objednávky ze strany internetového obchodu:

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky:

a) pokud je jakýchkoliv pochyb o pravosti zadaných údajů
b) zrušení části objednávky v případě, že se zboží je sezónního charakteru.

V obou případech bude kupující kontaktován telefonicky nebo e-mailem, za účelem dohody o dalším postupu.

Ochrana dat

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu www.ekvetiny.eu  a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jiným způsobem zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se internetový obchod www.ekvetiny.eu zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud by nastal obchodní případ, kdy by bylo nutné předat osobní informace zákazníka třetí osobě (dodavateli), internetový obchod se zavazuje, že tyto informace by předal jedině až po předchozím odsouhlasení zákazníkem.
Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při objednávce zboží jsou požadovány základní informace zákazníka. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.


V Praze dne 18.8.2014.